Thursday, April 2, 2009

keajaiban minda

Cuba baca dan fahami teks dibawah:
Manusia Boleh Baca dan Faham Maksud Sesuatu Perkataan Itu Boleh Difahami Selagi Susunan Huruf Awal dan Terakhir Bagi Ejaan Asalnya Dikekalkan...


I cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh,and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt!

dasatkan...hehehe

1 comment:

cj'alhafiz said...

ha'ah la cifu.....saya pun x sangka boleh baca perenggan tu sampai habis dgn lancarnya... pergh!!! memang ajaib la minda kita....

tapi kalo buat masuk xm ni, maunya dapat telor ayam...ahaha!!!